Nẹp V

50.000 

Code: NEPV

Kích thước : 41x41x2200mm

Màu sắc: Walnut, Maple LeafRed – Dark Coffee – Light Coffee – Black

Đơn vị tính: Mét dài

Hotline : 097.892.9960 Zalo