Nẹp bo bậc chiếu nghỉ NEPBOCN – 6151-7

80.000 

Code: NEPBOCN – 6151-8

Size: 4x115x2400mm

Đơn vị tính: Mét dài

Hotline : 097.892.9960 Zalo